Search
  • อาเฮีย

อะไรคือสี 1K 2K? งงเด้?สี 1K และ 2K เป็นสีsolvent based ที่พบเจอได้ตามตลาดทั่วไป แต่แล้วมันต่างกันอย่างไรล่ะ

สี 1K หมายถึง สีที่มีส่วนผสมเดียว สามารถเปิดใช้แล้วทาได้เลย ไม่นับตัวช่วยทำละลายอื่นๆ เช่น น้ำมันสนหรือทินเนอร์

สี 2K หมายถึง สีที่มี 2 ส่วน โดยที่จะมีส่วนที่เป็นเนื้อสี และ ส่วนที่เป็นตัวเร่งปฏิกิริยา เวลาใช้ต้องนำทั้ง 2 ส่วนมาผสมให้ได้สัดส่วนตามที่กำหนด เพื่อให้ตัวเนื้อสีทำงานได้ เมื่อผสมออกมาแล้วจะใช้เวลาไม่นานก็จะแห้งตัวเร็ว แต่ผลที่ได้ สีจะสวยงาม คงทน เนื้อสีแน่นกว่าสี 1K มากกว่าครับ

#ส2K

146 views
  • Facebook Social Icon

บริษัท สิทธิชัยค้าไม้และวัสดุก่อสร้าง จำกัด