Search
  • อาเฮีย

ไม้อัด คือ ไม้อะไร มันไปอัดกะใคร?ไม้อัด หรือ Plywood นั้นหมายถึง ไม้ที่มีขนาด 240cm. x 120cm. ที่เป็นเผ่นบางๆแล้วถูกนำมาติดกาวประกบกัน แล้วจึงเข้าเครื่องอัดเข้าด้วยกันเพื่อความคงทนแข็งแรงจนมีความหนาตามต้องการ ความหนาที่หาได้ในท้องตลาดนั้นมีตั้งแต่ 3mm . ไปจนถึง 25mm หน้าไม้อัดจะเป็นชั้นมีความสวยงามที่สุดโดยการนำแผ่น veneer หน้าไม้มาแปะทับหน้าไว้ ส่วนชั้นต่างๆจะเป็นแผ่นที่เป็นใส้ไม้ โดยแผ่นveneerพวกนี้ถูกผลิตมาจากการนำไม้ซุงมาหมุนประกบกัับใบมีดใหญ่เพื่อให้ไม้ลอกออกมาเป็นแผ่นคล้ายๆตอนเราดึงกระดาษทิชชู่นั้นละครับ

ไม้อัดก็จะมีหลายประเภทอีกเช่นกัน แบ่งได้ตามวัสดุที่ใชในการผลิต เช่น ไม้อัดยาง ไม้อัดสัก ไม้อัดบีช ถ้าแบ่งตามวิธีการผลิตก็จะมี ไม้อัด MDF ปาติเกิ้ล เป็นต้น

#ไม #ไมอด

375 views
  • Facebook Social Icon

บริษัท สิทธิชัยค้าไม้และวัสดุก่อสร้าง จำกัด